Tento web sponzoruje reklamní agentura RobertNemec.com, která poskytuje tyto služby:

Internetový marketing

Reklama na internetu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

PPC reklama

Webová analytika

Webdesign

Školení Google Analytics

Reklama na Facebooku

SEO copywriting


Úplná pravidla SEO soutěže

 1. „SEO soutěž“ pořádají Robert Němec a 1. ProfiObchody.cz, s. r. o.
 2. "SEO soutěž" se skládá ze šesti různých kategorií. Každá z kategorií má jiný datum vyhodnocení. Každý účastník může soutěžit ve všech kategoriích a může vyhrát každou z cen.
 3. Přihlásit se je možné v následujících termínech:
  pro kategorii Quicker do 17. srpna 2004
  pro kategorie Player, Blogger a Copywriter do 5. září 2004
  pro kategorii Stayer do 12. září 2004
  Pro kategorii Analyzer se soutěžící nemusí přihlašovat, ale zaslat výsledek do 14. září.
 4. Soutěžní fráze je: běžešelemovací řůčovičky
 5. Výsledky budou zjišťovány v Google v daný den a hodinu na této adrese: http://www.google.com/search?sourceid=navclient&ie=UTF-8&q=b%C4%9B%C5%BEe%C5%A1elemovac%C3%AD+%C5%99%C5%AF%C4%8Dovi%C4%8Dky. Mezi výsledky SEO soutěže nebudou počítány placené výsledky (AdWords), webové stránky pořadatelů soutěže (včetně www.seo-sem.cz) a jejich zaměstnanců a dodavatelů a webové stránky, které nebudou registrovány v SEO soutěži podle těchto pravidel. Pokud se takovéto stránky vyskytnou ve výsledcích vyhledávání, nebudou se počítat do výsledků soutěže.
 6. Vítězem dané kategorie (kromě kategorie Copywriter a Analyzer) se vždy stává ten soutěžící, který bude mít soutěžní webovou stránku na prvním místě v přirozených defaultních výsledcích vyhledávače Google daný den v 10.00 středoevropského letního času (respektive středoevropského času pro kategorii Stayer) na českých IP adresách.
 7. Kategorie Copywriter má rozdílná pravidla od ostatních kategorii. Kategorii Copywriter vyhrává ten soutěžící, který bude mezi prvními třiceti výsledky při zadání soutěžního klíčového slova "běžešelemovací řůčovičky" (bez uvozovek) na Googlu v defaultním nastavení 4. října 2004 a kterého vybere porota. Porota se skládá ze čtyř porotců a každý může rozdělit mezi soutěžící maximálně dvacet bodů. Vyhrává ta soutěžní stránka, která bude mít nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhodne o pořadí umístění ve výsledcích vyhledávání 4. října 2004 v 10.00 SELČ ve vyhledávači Google na českých IP adresách na slovní spojení běžešelemovací řůčovičky. V takovém případě vyhrává ten, kdo se umístí výše. Hodnocen bude titulek a popisek na Google, text stránky. Bude se přihlížet na několik faktorů. Láká titulek a popisek k návštěvě stránky, je humorný. Text stránky bude hodnocen podle humornosti, struktury celého textu, začlenění fráze „běžešelemovací řůčovičky“ na stránce. Toto jsou základní, nikoliv jedniné, body hodnocení.
 8. Kategorie Analyzer má rozdílná pravidla od ostatních kategorií. Cílem je vybrat - a tento výběr náležitě zdůvodnit - klíčové slovo, na které je na základě poměru vyhledávanosti a náročnosti optimalizace nejvýhodnější optimalizovat.
 9. Kategorie, data přihlášení, data vyhlášení a výhra:
  Quicker, přihlášení do 17. srpna 2004, ukončení 6. září 2004, výhra digitální fotoaparát FUJIFILM - FinePix A120
  Blogger, přihlášení do 5. září 2004, ukončení 20. září 2004, výhra Nokia N-Gage
  Stayer, zaslání analýzi do 14. září 2004, vyhodnocí 20. září 2004, výhra zpětné odkazy ze všech veřejně přístupných stránek webů SEO-SEM.cz, MilyJezisku.cz a z hlavní stránky webu RobertNemec.com až do konce SEO soutěže.
  Copywriter, přihlášení 5. září 2004, ukončení 4. října CD/MP3, výhra přehrávač IRIVER - iMP - 400 (Slimx)
  Player, přihlášení do 5. září, ukončení 18. října 2004, výhra digitální fotoaparát FUJIFILM - FinePix A340
  Stayer, přihlášení do 12. září 2004, ukončení 8. listopadu 2004, výhra domácí kino s DVD Sony - DAV-EA20.
 10. Každý soutěžící může soutěžit pouze s jednou stránkou. Bude brána ta, kterou uvede při registraci jako obrana proti zahlcení výsledků nežádoucím SPAMem. V ojedinělých případech může Robert Němec udělit výjimku z tohoto pravidla.
 11. Webové stránky, které nebudou zaregistrovány do určeného data na stránkách www.seo-sem.cz, nemohou vyhrát. Dále výhra nebude předána soutěžícímu, který nebude mít po celou dobu soutěžení na soutěžní stránce logo SEO soutěže, odkaz na pořadatele soutěže RobertNemec.com a odkaz na sponzora soutěže ProfiObchody.cz (zdrojový kód). Zdrojový kód na soutěžní stránce se musí shodovat se zdrojovým kódem, který je zveřejněn na oficiálních stránkách SEO soutěže - www.seo-sem.cz. Pokud stránka, která nesplňuje pravidla SEO soutěže, bude v určený den a hodinu vyhlášení výsledků na prvním místě, výhercem se stává stránka následující, která splňuje pravidla SEO soutěže.
 12. Soutěžící musí dbát na pravidla Google: Google's Guidelines for Webmasters (http://www.google.com/webmasters/guidelines.html). Soutěžící, kteří budou porušovat pravidla Google, se vystavují riziku penalizace Googlem. Takový soutěžící může být vyřazen i ze SEO soutěže bez náhrady. Doporučujeme používat standardní, nepenalizované metody optimalizace pro vyhledávače.
 13. Soutěžní stránky by neměly obsahovat následující materiál (případně odkazy na podobný obsah) jinak mohou být ze soutěže vyřazeny:
  a. ilegální obsahy (odporující stávající trestní legislativě), zejména organizování a šíření terorismu, šíření drog, dětská pornografie a pedofilie, obchod s bílým masem, organizační a komunikační prostředek teroristů a mafie, finanční kriminalita a poškozování trhu, rasismus, pomluvy jakožto trestněprávní pojem;
  b. škodlivé obsahy nežádoucí za jistých podmínek, ale v současnosti právně obtížně postižitelné, jako např. spekulativní registrace atraktivní internetové adresy, mystifikace ohledně autorství , poškozování autorských práva obecně vystupování jménem jiného např. za účelem poškození obchodní důvěry; sem patří i nejrůznější formy hackerství, pokud nejsou přímo kriminálním činem;
 14. Soutěžící je odpovědný za veškeré daně, poplatky a jiné povinnosti, které se mohou vztahovat k výhře v jeho zemi a na jeho území.
 15. Soutěžící souhlasí, že pořadatelé soutěže mohou sbírat, zpracovávat a archivovat jejich osobní údaje podle zákona číslo 101/2000 Sb. po dobu pěti let. Osobní údaje soutěžících nebudou nikomu prodány, předány, poskytnuty ani vyměněny ani nebudou použity k jakýmkoli marketingovým nebo reklamním aktivitám pořadatelů. Osobní údaje budou určeny pouze k souhrnným statistickým údajům, k zasílání informací o soutěži a k informování o výhrách. Soutěžící může kdykoli požádat o vymazání osobních údajů zasláním žádosti na e-mailovou adresu help@robertnemec.com.
 16. Soutěže se NEMOHOU zúčastnit zaměstnanci Roberta Němce, 1 Profiobchody.cz, s. r. o. a WebSystems, s. r. o.,. Pokud se stránky www.seo-sem.cz vyskytnou ve výsledcích vyhledávání, nebudou se počítat do výsledků soutěže.
 17. Registrací do SEO soutěže souhlasíte s pravidly SEO soutěže. Při registraci musí soutěžící uvést pravdivé údaje, jinak může být ze soutěže vyřazen.
 18. Výherce dle uvedených pravidel určí Robert Němec. Rozhodnutí bude konečné. Výherce bude kontaktován na e-mail, který uvedl při registraci.
 19. Ceny NEJSOU vymahatelné. Výherci nebude předána hotovost ani nemůže být výhra vyměněna za jinou výhru či zboží. Ceny budou předány výherci nejpozději do čtrnácti dní po ukončení soutěže dané kategorie. Provozovatelé soutěže může požadovat po výherci uhrazení poštovného, pokud bude cena posílána mimo území České Republiky. Poštovné a balné na území České republiky je zahrnuto ve výhře.
 20. Poštovné a balné na území České republiky je zahrnuto ve výhře.
 21. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pravidel. Uvedenou změnu musí oznámit na webu www.seo-sem.cz
 22. Výherce se zavazuje poskytnout své jméno a fotografii pro potřeby pořadatele a sponzora SEO soutěže.
 23. V případě pochybností rozhoduje o sporných případech Robert Němec. Jeho rozhodnutí je konečné a bez možnosti odvolání.
 24. SEO soutěž se řídí právem České republiky.
(c) 2004 Robert Němec - internetová reklamní agentura   reklama: Fromuláře a tiskopisy