Tento web sponzoruje reklamní agentura RobertNemec.com, která poskytuje tyto služby:

Internetový marketing

Reklama na internetu

Optimalizace pro vyhledávače (SEO)

PPC reklama

Webová analytika

Webdesign

Školení Google Analytics

Reklama na Facebooku

SEO copywriting


Novinky


Metodologické problémy analýzy klíčových slov u účastníků SEO soutěže


BRNO 23. září 2004

Analýza klíčových slov v kategorii Analyzer naší SEO soutěže ukázala, jak velké metodologické problémy může SEO konzultant mít. Pokud použije špatné nástroje, může se díky nim špatně rozhodnout a optimalizace pro vyhledávače pak probíhá na naprosto špatné klíčové slovo </seo copywriting :-)>.

Cílem tohoto článku je vysvětlit jednotlivé problémy a ukázat řešení.

Selhání eTargetu

eTarget ukázal, že se - minimálně v některých případech - nehodí pro analýzu klíčových slov. Někteří soutěžící jej použili jako jediného veřejného nástroje, který jim mohl ukázat, jak je které slovo vyhledávané. Bohužel to byla spíše cesta do pekel.

Jestliže pak na základě tohoto nástroje dospěli k názoru, že je nejvýhodnější optimalizovat na slovo běžešelemovací, byly jejich závěry špatné. eTarget totiž ukázal, že slovo běžešelemovací je hledané dvakrát více než klíčové slovo běžešelemovací řůčovičky.

Jiné nástroje na analýzu klíčových slov

Chytří soutěžící SEO soutěže se však nespoléhali jenom na eTarget, ale použili i jiné nástroje. Wordtracker sice nedodal žádné použitelné údaje, Overture však poskytl výsledky, které odpovídaly zhruba poměru, který jsme následně změřili pomocí AdWords.

Další vhodný nástroj byl žebříček Jyxo Top. Zde se běžešelemovací řůčovičky objevily na 621. místě. Zbytek se nevešel mezi prvních 5 000 výrazů.

Pokud tedy soutěžící použili tyto dva nástroje, museli dospět k názoru, že eTarget nedodává validní výsledky. A tudíž se nemá smysl držet jeho čísel.

Když jsme sami viděli tento rozpor, učinili jsme dvě opatření:

  1. zadali jsme v Google AdWords reklamní kampaň na všechna slova, která jsme určili soutěžícím k analýze. Tím jsme naprosto přesně změřili, jak jsou která slova vyhledávaná,
  2. požádali jsme soutěžící, ať nám zašlou analýzu svého log souboru na soutěžní slova. Výsledky měly být navíc očištěné od návštěv robotů.

Reklamní kampaň v Google AdWords

Reklamní kampaň jsme spustili v pondělí 20. září 2004 dopoledne a výsledky změřili za tři dny, ve čtvrtek 23. září 2004 dopoledne. Reklamní kampaň nás přišla na 1,05 amerických dolarů. Vzhledem k tomu, že si čtyři soutěžící na SEO soutěž pořídili speciální domény, bylo myslím ve finančních možnostech všech soutěžících zadat si také vlastní kampaň.

Cílem reklamní kampaně bylo naprosto přesně změřit, jak jsou na Googlu vyhledáváná soutěžní slova. Google AdWords umožňují při kampani vidět, jak je které slovo vyhledáváno na Googlu.

Výsledky vidíte v níže uvedené tabulce.

Slovo Keyword Matching  Keyword Status Impressions Clicks CTR
  Broad  Moderate  3 0 0%
SEO soutěž Broad  Strong  100 3 3.00%
běžešelemovací  Broad  Strong  6 1 16.67%
běžešelemovací řůčovičky Broad  Strong  322 15 4.66%
řůčovičky  Broad  Moderate  9 0 0%
Totals and Overall Averages: 440 18 4.32%

Log soubor

Analýza log souboru mohla soutěžícím také velice pomoci v odhalení chyby eTargetu. Stačilo se podívat, přes jaké výrazy k nim lidé chodí. Výhodou bylo, že na pořadí na běžešelemovací řůčovičky, běžešelemovací a řůčovičky je zhruba stejné.

Analýzu log souboru však provedl jediný soutěžící - Petr Šejba. Díky tomu zjistil, že k němu přišlo na běžešelemovací řůčovičky 1 310 lidí, na běžešelemovací 16 a na řůčovičky 13. Protože na všechny uvedené výrazy je zhruba na stejném místě, odpovídá tento poměr zhruba i poměru vyhledávání těchto výrazů.

Metodologické problémy, které zapříčinil eTarget a vyřešily Google AdWords

Důvodem, proč eTarget dodal špatné výsledky, je zřejmě malá reprezentativnost vzorku. Z vyhledávačů, kteří dnes mají výraznější zastoupení, měří eTarget vyhledávanost jenom na Zoohoo, Quicku, TOPlistu a Tiscali. Tyto vyhledávače však mají jenom 3,44 % (aktuální poměry se každý den mění) trhu vyhledávání v České republice.

Pokud bychom přepočítali poměry, pak pokud eTarger udával, že se vyhledávají v jeho databázi běžešelemovací řůčovičky 1x denně, pak by to znamenalo, že na celém českém internetu činí tento počet 29. Podle naší kampaně na Googlu však běžešelemovací řůčovičky hledalo za tři dny 322 lidí. Což znamená 107 lidí denně. (Pro detailní upřesnění: reklama v AdWords obsloužila 89,7 % relevantních hledání; skutečný počet hledání tak byl ještě o něco vyšší.)

Samozřejmě, je možné, že zrovna v době, kdy soutěžící zjišťovali vyhledávanost pomocí eTargetu, lidé ve zvýšené míře vyhledávali jenom slovo běžešelemovací. Protože však poměr běžešelemovací : běžešelemovací řůčovičky je podle eTargetu nyní 1:1 (23. září 2004) a Google AdWords udávají naprosto jiný poměr (55:1), můžeme tuto hypotézu vyloučit.

Z toho bohužel vyplývá, že na výsledky v eTargetu se nedá spoléhat.

Naopak nejvíce reprezentativní výsledky dodaly Google AdWords. V normálním případě by musely být poměry zjišťovány na všech vyhledávačích. U běžešelemovacích řůčoviček jsme však toto mohli vyloučit. Soutěž se týká umístění na dané klíčové slovo v Googlu. Lidé si tedy kontrolují výsledky jak své, tak soupeřů právě na Googlu. Případně se dívají, jak si kdo stojí. Jinde to nemá smysl.

Jedinou výjimkou by snad mohli být lidé, kteří zaslechli cosi o běžešelemovacích řůčovičkách nebo SEO soutěži. Protože se však jedná o BFUs, použili by pravděpodobně Seznam.

Nastal však ještě jeden metodologický problém. Na stránku s výsledky vyhledávání míří dost odkazů. Hypotéza tedy byla, že velkou část těch, kteří vyhledávají běžešelemovací řůčovičky jsou ve skutečnosti roboti.

Tuto hypotézu jsme bohužel nedokázali jednoznačně ani vyvrátit, ani potvrdit. Jediný, kdo nám následně zaslal analýzu log souboru, byl Petr Weida. I když ten rozlišil přístupy na své stránky celkově a bez robotů (roboti dělali zhruba čtvrtinu přístupů), nerozlišil, zda přes daná slova přišli lidé nebo roboti.

I kdyby však roboti dělali onu čtvrtinu, přesto je stále poměr klíčového slova běžešelemovací řůčovičky vůči všem ostatním slovům velmi výrazný.

Jak vidíte, analýza klíčových slov není vůbec jednoduchá.

(c) 2004 Robert Němec - internetová reklamní agentura   reklama: Fromuláře a tiskopisy